5. februar 2024

Forskere konkluderer i 2011: at transmænd har et højere antal autistiske træk end gennemsnitligt.

Allerede i 2011 er der lavet og udgivet en undersøgelse om sammenhængen med transkøn og autisme. I USA. Det synes jeg er ret interessant. Især fordi […]
27. juni 2023

KIK – Kønsidentiteskohorten

KIK – Kønsidentitetskohorten KIK, er et forskningsprojekt, der skal udvikle og forbedre de forløb og behandlinger, transpersoner tilbydes. Forskningsprojektet Kønsidentitetskohorten, der til daglig bliver kaldt KIK, […]
18. april 2023

Er der en øget forekomst af autismespektrumforstyrrelser hos transkønnede personer?

Transkønnethed og autismespektrumforstyrrelser. Et systematisk review. Kandidatspeciale af Sabrina Bruun. Aalborg Universitet. 2020. De næste ord er konklusionen fra dette speciale og TAK Sabrina for at […]