Kønsidentitet

LGBT+ skriver på deres hjemmeside om kønsidentitet:

Betegner det eller de køn, en person identificerer sig med og er. Det er ens vedholdende indre og individuelle opfattelse af ens køn.

Det køn, du identificerer dig som, kan være et andet køn end det, du blev tildelt ved fødslen, således at du er transkønnet, nonbinær, kønsdivers eller noget fjerde. Hvis din kønsidentitet stemmer overens med det køn, du blev tildelt ved fødslen, så er du derimod ciskønnet.

Kønsidentiteter og kønsforståelse

Kilde: LGBT+

At finde rundt i alle de forskellige kønsidentiteter kan være uoverskueligt, så derfor har vi her samlet en oversigt over de identiteter, der er listet i ordbogen. Ens kønsidentitet er ens egen vedholdende indre og individuelle oplevelse af dels sit køn (hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn) og dels sin krop (hvilket kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling) samt måder at udtrykke sit køn på (herunder påklædning, tale og gestikulering). Ens egen identitet er ligeledes påvirket af, hvilken forståelse, man har for køn og kønsidentiteter. Man kan for eksempel have en binær eller non-binær forståelse:

Binær kønsforståelse: Forståelse af, at kønnet består af to uafhængige og modsatte former af henholdsvis femininitet og maskulinitet. Hvad angår kønsidentitet er de to former mand og kvinde (for børn: dreng og pige). Hvad angår kønsudtryk er de to former maskulin og feminin. At have en binær kønsidentitet svarer til at definere sig som enten (ciskønnet eller transkønnet) mand eller kvinde – synonymt med en binær kønsidentitet.

Ikke-binær kønsforståelse: Forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter eller kønsudtryk, som ikke passer ind i en binær kønsforståelse. Inden for denne model anses køn som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt; en person kan identificere sig som begge, hverken-eller eller noget mellem de to. At have en nonbinær kønsidentitet svarer til at definere sig som andet end mand og kvinde – synonymt med ikke-binær kønsidentitet. Bemærk, at man sagtens kan være transkønnet og definere sig som nonbinær.

I en politisk, rettighedsmæssig kontekst arbejder man de fleste steder med tre kategorier: Mand, kvinde og andet/nonbinær.

Mødet med emnet kønsidentitet i min hverdag

Hvem er jeg? Er jeg han/hun?

Mange af de børn og unge jeg møder, har en autisme diagnose, og er undersøgende i forhold til deres kønsidentitet.

Flere af dem oplever sig selv som værende transkønnede, og det er meget forskelligt hvordan det føltes indeni at være transkønnet. Hvert af de unge smukke mennesker har deres egen unikke og individuelle oplevelse. 

Det jeg møder er en unge der er igang med afklaring af sig selv:
Hvem er jeg?
Er jeg han/hun?
Eller måske begge dele?

Jeg oplever at de godt kan bruge flere år på at være undersøgende i forhold til deres kønsidentitet.

Oven i det er de jo også i en periode af deres liv og udvikling hvor de skal begynde at finde sig selv, hvem de er i verden, hvem de ønsker at blive, sammen med det menneskelige udviklingstrin: oprøret.

Jeg møder også unge der er i en stor sorg over at være født i den forkerte krop. Og netop her oplever jeg ikke at de eksperimenterer sig frem og tilbage mellem kønnene, her gør de i stedet alt for at ligne det menneske køn de er indeni.

De vågner hver morgen og ser ned af sig selv og oplever at være i den forkerte krop. Allerede der starter deres smerte forfra igen.

De transkønnede børn og unge og deres adfærd

Husker ikke følelsen af at være det køn de er født med

Mange af de transkønnede børn og unge jeg møder kan faktisk kun huske sig selv tilbage som det køn de har valgt og mærker de er nu.

De fortæller at de helt ned til 3-4 års alderen foretrak bestemt tøj, der viste det køn de var indeni. Og at de legede med legetøj der kan være kønsbestemt, altså en transkønnet pige der udelukkende vælger kjoler, dukker, rollelege med pige tema.

Et eksempel kunne være: at lege at jeg skal være mor når jeg bliver gift.

De transkønnede piger får langt hår og de transkønnede drenge bliver klippet korthåret og med drenge frisure.

Når kroppen forandrer sig hos de transkønnede

Skam er en daglig følelse og oplevelse

Når de bliver ældre begynder de transkønnede piger, at opleve ændringer i kroppen. Den fysiske krop udvikler sig jo efter det køn, de fik tildelt ved fødslen.

De transkønnede piger oplever at vokse med lange og slanke lemmer, og nogle af dem er varsomme med træning, da deres muskler og hankøns former bliver mere tydelige. Og ud over det så oplever de skægvækst, urenheder og den udvikling vi ser der er hos hankøn.

De transkønnede drenge begynder at få former, menstruation og flere humørsvingninger. De er ofte generet af deres bryster, og gør alt de kan for at skjule dem.

For begge transkøn gælder det at de begynder at få skamfølelse over deres former og forandringer, de gør alt hvad de kan for at gemme det væk, alt det de ikke selv vil se og have at andre ser.

Bryster bliver bundet ind til kroppen, skæg og hårvækst bliver dagligt fjernet.  

Konsekvenserne for den unge og kønsidentitet

Dom og disrespekt hver eneste dag

De unge jeg har mødt hvor temaet kønsidentitet er nuværende, oplever deres største udfordringer værende:

– Angst.
– Mobning.
– Andre menneskers vurdering.
– Fordømmelse fra samfundet.
– Manglende forståelse for, og respekt for, pronomer.
– For transkønnede at skulle igennem så mange samtaler og test for at blive indstillet til operation efter det 18 år.
– For transkønnede at se ned af sig selv hver dag og blive mindet om at man er født i en forkert krop.
– Manglende forståelse fra samfundet og det etablerede system. Især gældende for transkønnede*

 

*De unge jeg møder er i ubalance og mistrivsel i alvorlig grad, når de er til undersøgelser på sexologisk klinik, får de besked på at komme igen, når de er i balance og i trivsel. De kommer ikke i balance og trivsel før de får stophormoner eller kønshormoner. Det er et underligt og forstokket system, der desværre ikke er vokset med udviklingen og behovet. Det gør mig ked af det.

Mød dem som det menneske de er

Med kærlighed, nærvær og respekt

Det vigtigste er at møde alle mennesker som et menneske, en sjæl eller verdensborger. Hvis du spørger mig.

På samme måde som jeg ville ønske at man møder alle mennesker: med kærlighed, nærvær og respekt.
Være nysgerrig, og have trang og lyst til at spørge ind til dem, alt det kan jo godt gøres med respekt og en åbenhed.

Det handler om menneskesyn, og hvis du spørger mig så er det mennesket der ikke kan acceptere transkønnet mennesker, den der har problemet og den der skal have hjælp.

Mit arbejde

Støtte både til både autismen og kønsidentitet

Mit arbejde består i at få børnene – de unge – i trivsel så de kan modtage undervisning i skolen.

Mange af de unge jeg møder har en autisme diagnose, og op til 40% af børn og unge med autisme er transkønnede (Kilde: LGBT+). Ens for alle er det dog at de møder processen omkring kønsidentitet på deres rejse.

I det arbejde jeg har, er min opgave at skabe struktur og forudsigelighed i forhold til autismen, og samtidig at støtte forældrene i at støtte deres barn på rejsen omkring kønsidentitet.

Det kan være en særlig svær proces når den unge også har autisme. Og når vi taler selvforståelse i denne givne situation kan det være en længerevarende proces. En kærlig og udviklende proces for alle parter.

Mit håb – min drøm

Lad det ske og lad det blive virkelighed

Min drøm for de transkønnede børn og unge med autisme, er at der er et specielt tilbud i Danmark, hvor de kan blive undersøgt og vurderet om de er egnet til stophormoner eller kønshormoner. 

Et sted hvor der også var mulighed for at personalet kunne komme i hjemmet og se når de fungerer bedst og hvordan de lever deres liv som det køn de ser sig selv som. I hjemmet er deres tryghedszone og det er her de tydeligst udtrykker sig, fordi alle de andre faktorer ikke på samme må spiller ind, som når de er ude i situationer og steder hvor autisme diagnosen kan spille ind. 

Der bliver brugt mange resurser på at træne børnene/de unge til at kunne komme på sexologisk klinik, og nogle gange lykkedes det ikke. Men det betyder ikke at de ikke er transkønnede. Det betyder at deres autisme diagnose sætter ind. Og i de her tilfælde så også en kæp i hjulet på hele processen i at blive set og anerkendt som det køn de føler sig som. Det kunne være helt fantastisk at bruge resurserne der hvor der er brug for dem og ikke der hvor vi tror de skal være.

Min drøm er at der er mere oplysning i samfundet, hos fagpersonale, på kommunerne, skolerne, etc. omkring kønsidentitet overordnet set,
Og mit håb er at vi lærer vores børn at det ikke er skamfuldt eller forkert at undersøge sin kønsidentitet eller vælge sit eget køn.

Lad det ske og lad det blive virkelighed.

Og indtil da, så er jeg her og kæmper sammen med og står side om side med hvert et ungt menneske, og deres familie, som har brug for mig.
Jeg ser jer.

OBS!! Online forløb

Jeg har i mine seneste snart 25 år, set hvor meget det kan kræve af både den enkelte familile, men også den unge/barnet at få familievejledere og behandlere ind i hjemmet.

Jeg ser også hvor stort behovet er for vores hjælp ude i familierne, og hvor meget kommunerne gør for at sende den rette hjælp. 

Den rette hjælp kan have store omkostninger, økonomisk for kommunerne, og ressourcemæssigt for familierne og deres barn/unge.

Dé udfordringer ønsker jeg at påvirke og ihvertfald gøre mit for at løfte og forbedre, sådan at flere børn og unge, fra hele landet, kan få den rette hjælp, uden overforbrug af ressourcer. 

Så mine forløb omkring familiebehandling, Tilbage til skolen forløb, Angstbehandling, samt forløb omkring kønsidentitet børn og unge ramt af autisme, kan alle skabes som online forløb med ét eller flere fysiske møder ved behov. 

Læs mere om hvad det indebærer lige her:

Lad os gøre noget

Jeg er klar til at hjælpe de børn og unge derude der har brug for mig. 

Kontakt mig endelig:
Tlf. 6116 5508
E-mail: sanne@sannegramkow.dk

For en uforpligtende samtale 

www.sannegramkow.dk

Copyright / All rights reserved www.sannegramkow.dk