Transkønnede

Hvad er definitionen på transkønnethed?

Transkønnethed (eller kønsinkongruens) betyder, at der er en markant og varig uoverensstemmelse (inkongruens) mellem det køn, man fik tildelt ved fødslen, og det køn, man aktuelt oplever at være. Vores fødselskøn tildeles på baggrund af, hvordan vores ydre kønsorganer ser ud.

At være transkønnet vil sige at vores kønsidentitet ikke stemmer overens med det køn vi er blevet født med.

0,54 % af os danskere er transkønnede. Kilde: sexus 2019

Når vi er det køn som vi fik tildelt ved fødslen, altså efter vores genitalier er vi cis kønnet. Hvis et menneske går fra kvinde til mand … er han transkønnet mand. Hvis et menneske går fra mand til kvinde er hun transkønnet kvinde.

At være non binær er at ønske ikke at være et bestemt køn, men mest ses som et menneske.

Og ja, faktisk er der 72 forskellige kønsidentiteter, men her på siden vil vi foreløbig kun forholde os til de 3 ovenstående.

De hårdtslående statistikker

Projekt sexus 2019

Viser at der er en større risiko for angst og ensomhed hos transkønnede.

Viser at der er større risiko for depression og selvskade hos transkønnede.

Viser at der er større risiko for Diskrimination hos transkønnede.

Følelserne og oplevelsen indeni

Det er meget forskelligt hvordan det føltes indeni at være transkønnet. Hvert ungt menneske har deres egen unikke og individuelle oplevelse. 
De fleste af de børn og unge jeg møder der er transkønnede, har en autisme diagnose. 

Og det jeg møder er en ung der er igang med afklaring af sig selv:
Hvem er jeg?
Er jeg han/hun?
Eller måske begge dele?

Jeg oplever at de godt kan bruge flere år på at være undersøgende i forhold til deres kønsidentitet.

Oven i det er de jo også i en periode af deres liv og udvikling hvor de skal begynde at finde sig selv, hvem de er i verden, hvem de ønsker at blive, sammen med det menneskelige udviklingstrin: oprøret.

Jeg møder også unge der er i en stor sorg over at være født i den forkerte krop. Og netop her oplever jeg ikke at de eksperimenterer sig frem og tilbage mellem kønnene, her gør de i stedet alt for at ligne det menneske køn de er indeni.

De vågner hver morgen og ser ned af sig selv og oplever at være i den forkerte krop. Allerede der starter deres smerte igen.

Den de er og deres adfærd

Mange af de børn og unge jeg møder kan faktisk kun huske sig selv tilbage som det køn de har valgt og mærker de er nu.

De fortæller at de helt ned til 3-4 års alderen foretrak bestemt tøj, der viste det køn de var indeni. Og at de legede med legetøj der kan være kønsbestemt, altså en transkønnet pige der udelukkende vælger kjoler, dukker, rollelege med pige tema Et eksempel kunne være: at lege at jeg skal være mor når jeg bliver gift.

De transkønnede piger får langt hår og de transkønnede drenge bliver klippet kort og med drenge frisure.

Når kroppen forandrer sig

Når de bliver ældre begynder de transkønnede piger, at opleve ændringer i kroppen. Den fysiske krop udvikler sig jo efter det køn, de fik tildelt ved fødslen.

De transkønnede piger oplever at vokse med lange og slanke lemmer, og nogle af dem er varsomme med træning, da deres muskler og hankøns former bliver mere tydelige. Og ud over det så oplever de skægvækst, urenheder og den udvikling vi ser der er hos hankøn.

De transkønnede drenge begynder at få former, menstruation og flere humørsvingninger. De er ofte generet af deres bryster, og gør alt de kan for at skjule dem.

For begge transkøn gælder det at de begynder at få skamfølelse over deres former og forandringer, de gør alt hvad de kan for at gemme det væk, alt det de ikke selv vil se og have at andre ser.

Bryster bliver bundet ind til kroppen, skæg og hårvækst bliver dagligt fjernet.  

Konsekvenserne for den unge transkønnede

De unge jeg har mødt har været meget klare i spyttet omkring deres transkønnethed, og det jeg oplever som værende deres største udfordringer er:

– Angst.
– Mobning.
– Andre menneskers vurdering.
– Fordømmelse fra samfundet.
– At skulle igennem så mange samtaler og test for at blive indstillet til operation efter det 18 år.
– At se ned af sig selv hver dag og blive mindet om at man er født i en forkert krop.
– Manglende forståelse fra samfundet og det etablerede system. *

*De unge jeg møder er i ubalance og mistrivsel i alvorlig grad, når de er til undersøgelser på sexologisk klinik, får de besked på at komme igen, når de er i balance og i trivsel. De kommer ikke i balance og trivsel før de får stophormoner eller kønshormoner. Det er et underligt og forstokket system, der desværre ikke er vokset med udviklingen og behovet. Det gør mig ked af det.

Mød dem som det menneske de er

Det vigtigste er at møde alle mennesker som et menneske, en sjæl eller verdensborger. Hvis du spørger mig.

På samme måde som jeg ville ønske at man møder alle mennesker: med kærlighed, nærvær og respekt.
Være nysgerrig, og have trang og lyst til at spørge ind til dem, alt det kan jo godt gøres med respekt og en åbenhed.

Det handler om menneskesyn, og hvis du spørger mig så er det mennesket der ikke kan acceptere transkønnet mennesker, den der har problemet og den der skal have hjælp.

Mit arbejde

Mit arbejde består i at få børnene – de unge – i trivsel så de kan modtage undervisning i skolen.

De unge jeg møder har en autisme diagnose, op til 40% af børn og unge med autisme er transkønnede. Kilde: LGBT.

I det arbejde jeg har, er min opgave at skabe struktur og forudsigelighed i forhold til autismen, og samtidig at støtte forældrene i at støtte deres barn.

Det kan være en særlig svær proces når den transkønnede unge også har autisme. Og når vi taler selvforståelse i denne givne situation kan det være en længerevarende proces. En kærlig og udviklende proces for alle parter.

Mit håb – min drøm

Min drøm er at der er et specielt tilbud i Danmark til transkønnede børn og unge, hvor de kan blive undersøgt og vurderet om de er egnet til stophormoner eller kønshormoner. I særlig grad til  dem med autisme.

Et sted hvor der også var mulighed for at personalet kunne komme i hjemmet og se når de fungerer bedst og hvordan de lever deres liv som det køn de ser sig selv som. I hjemmet er deres tryghedszone og det er her de tydeligst udtrykker sig, fordi alle de andre faktorer ikke på samme må spiller ind, som når de er ude i situationer og steder hvor autisme diagnosen kan spille ind. 

Der bliver brugt mange resurser på at træne børnene/de unge til at kunne komme på sexologisk klinik, og nogle gange lykkedes det ikke. Men det betyder ikke at de ikke er transkønnede. Det betyder at deres autisme diagnose sætter ind. Og i de her tilfælde så også en kæp i hjulet på hele processen i at blive set og anerkendt som det køn de føler sig som.

Det kunne være helt fantastisk at bruge resurserne der hvor der er brug for dem og ikke der hvor vi tror de skal være.

Min drøm er at der er mere oplysning i samfundet, og at vi lærer vores børn lære at det ikke er skamfuldt eller forkert at vælge sit eget køn.

Lad det ske og lad det blive virkelighed.
Og indtil da, så er jeg her og kæmper sammen med og står side om side med hvert et ungt menneske, og deres familie, som har brug for mig.
Jeg ser jer.

OBS!! Online forløb

Jeg har i mine seneste snart 25 år, set hvor meget det kan kræve af både den enkelte familile, men også den unge/barnet at få familievejledere og behandlere ind i hjemmet.

Jeg ser også hvor stort behovet er for vores hjælp ude i familierne, og hvor meget kommunerne gør for at sende den rette hjælp. 

Den rette hjælp kan have store omkostninger, økonomisk for kommunerne, og ressourcemæssigt for familierne og deres barn/unge.

Dé udfordringer ønsker jeg at påvirke og ihvertfald gøre mit for at løfte og forbedre, sådan at flere børn og unge, fra hele landet, kan få den rette hjælp, uden overforbrug af ressourcer. 

Så mine forløb omkring familiebehandling, Tilbage til skolen forløb, Angstbehandling, samt forløb for transkønnede børn og unge ramt af autisme, kan alle skabes som online forløb med ét eller flere fysiske møder ved behov. 

Læs mere om hvad det indebærer lige her:

Lad os gøre noget

Jeg er klar til at hjælpe de børn og unge derude der har brug for mig. 

Kontakt mig endelig:
Tlf. 6116 5508
E-mail: sanne@sannegramkow.dk

For en uforpligtende samtale 

www.sannegramkow.dk

Copyright / All rights reserved www.sannegramkow.dk